Листовки

Листовки On-Line

Листовки за обучение с верни отговори – BG *

НОВИ  изпитни въпроси от 01.07.23г.

Видео въпроси за теоретичните изпити от 1.7.23г.

Закон за движение по пътищата

ENG – Листовки за обучение на английски език:( Driving license test questions with answers in english )

ВИДЕО ВЪПРОСИ ЗА ТЕОРЕТИЧНИ ИЗПИТИ

1. Какво трябва да направите при тази ситуация?
 • да увелича скоростта
 • да спра аварийно/рязко
 • да продължа движението си, като подам звуков сигнал
2.При тази ситуация трябва да намалите скоростта и да управлявате с готовност за спиране, защото:
 • белият автомобил ще се отклони наляво и ще се включи в движението
 • автомобилът пред вас подава десен пътепоказател
 • на пътното платно има деца
3.При тази ситуация трябва да намалите скоростта с готовност за спиране, защото:
 • автобусът потегля
 • пешеходец, слязъл от автобуса може да пресече платното за движение пред автобуса
 • пешеходец, който се движи по тротоара може да пресече платното за движение пред автобуса

4. въпрос

4. При тази ситуация трябва да намалите скоростта с готовност за спиране заради:
При тази ситуация трябва да намалите скоростта с готовност за спиране заради:4
 • белия автомобил, паркиран отдясната страна
 • детето
 • мотоциклета

4.1 въпрос

4.1 Как ще постъпите при тази ситуация?
Как ще постъпите при тази ситуация?4
 • продължавам движението, без да намалявам скоростта, като преминавам вляво
 • намалявам скоростта
 • движа се с готовност за спиране
5. въпрос

5. При тази ситуация:

 • съществува опасност пешеходци да пресичат платното за движение пред автобуса
 • трябва да спра зад автобуса
 • мога да премина, като намаля скоростта и управлявам с готовност за спиране

6. въпрос

Как трябва да постъпите при тази ситуация?6
 • разрешено е да премина покрай автобуса, като намаля скоростта, за да мога в случай на необходимост да спра
 • трябва да спра, защото е забранено преминаването покрай спрял на спирката автобус
 • преминавам с повишено внимание, защото пешеходци могат да преминат през платното за движение

7. въпрос

7. Какво трябва да направите в тази ситуация?
 • подавам звуков сигнал на велосипедиста, за да ме пропусне
 • изпреварвам велосипедиста
 • продължавам движението си зад велосипедиста

8. въпрос

8. Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?
 • изпреварвам велосипедиста преди той да заобиколи товарния автомобил
 • изпреварвам велосипедиста след като той премине през завоя
 • изпреварвам велосипедиста веднага след като заобиколи товарния автомобил (преди да премине през завоя)

9. въпрос

9. При тази ситуация кое действие на водача на автомобила от насрещното движение трябва да предвидите?
 • да изревари велосипедиста без да навлиза във вашата лента
 • да изчака велосипедистът да се размине с автомобилите от насрещното движение
 • да изпревари велосипедиста, като навлезе частично в лентата за насрещно движение

10.въпрос

10. Какво трябва да направите при тази ситуация?
 • да намаля скоростта и да управлявам с готовност за спиране
 • да продължа движението си без да променям скоростта си
 • да навляза в лявата пътна лента

<<<<<<<<<<<< – >>>>>>>>>>>>

ново – на изпит вече с таблет

С изменението на  НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити  ( ДВ, бр. 95 от 04.12.2012 г.) се предвижда:

§ 19. (1) Теоретичен изпит чрез решаване на електронен тест полагат:
1. от 1 март 2013 г. до 31 декември 2013 г. – не по-малко от 25 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1, формиращи една група за изпит на съответната дата;
2. от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. – не по-малко от 50 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;
3. от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. – не по-малко от 75 % от кандидатите, включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;
4. от 1 януари 2016 г. – всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1.
(2) Когато в периода по ал. 1, т. 1 в списък по чл. 16, ал. 1 са включени 4 или по-малко кандидати, поне единият от тях полага изпита с електронен тест.
(3) Когато в периодите по ал. 1, т. 2 и 3 в списък по чл. 16, ал. 1 е включен само един кандидат, той полага изпита с електронен тест.
(4) В периода по ал. 1, т. 1 и 2 всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1, подадени след като в съответната група броят на кандидатите, които ще решават електронен тест, е достигнал 50 % от броя на местата в учебния кабинет, в който ще се проведе изпитът, решават тест на хартиен носител.

Стартират шофьорските изпити с таблет от  1 март 2013 г. . До края на годината не по-малко от 25% от общия брой кандидати във всяка група за теоретичен изпит трябва да решават тестовете на електронен носител. Това предвижда проект за  промени в Наредба 38 за условията и реда на провеждане на изпитите за водачи на МПС/моторни превозни средства/, качена на интернет страницата на Министерството на транспорта за обществено обсъждане.

Съдържанието на електронните тестове ще е същото по теми, въпроси и оценяване както при хартиените листовки, пише в документа.
Електронните устройства, които кандидатите ще използват при решаване на тестовете, ще са оборудвани с камери.
Таблетите имат вградена камера и са лесни за използване, обясни Веселин Божков, изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция Автомобилна администрация за www.economymagazine.bg.

Системата ще осигурява запазване на тестовете, които кандидатите са решавали по време на изпита, като към тях ще се прилагат три снимки на кандидата, направени в произволно избрани моменти, докато са отговаряли на въпросите.

Ще бъде осигурена криптирана връзка до централният сървър, на който е инсталирана системата.
Провеждането на теоретичните изпити с електронни тестове ще съкрати времето за провеждане на изпитите и ще осигури за по-ефективно използване на административния капацитет (повече кандидати ще бъдат изпитвани за 1 ден).

Двете системи – на хартиенни листовки и чрез таблет /електронен носител/ ще работят едновременно известно време.

Учебните центрове няма да бъдат длъжни с влизане в сила на наредбата да започнат веднага изпита с таблети. Официалният  старт е на 1 март 2013 г. Дотогава школите трябва да се подготвят технически за използването на компютри и електронни тестове по време на обучението на курсистите и на вътрешните изпити по теория.

Постепенното навлизане на електронните тестове ще стане по график , определен в наредбата.

Следващите срокове са:
–  от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. – не по-малко от 50% от кандидатите трябва да решават тестовете на таблет
-. от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. не по-малко от 75% от кандидатите;
–  от 01.01.2016 г. всички кандидати ще полагат теоретични изпити с електронни тестове.

С друга промяна в проекта на Наредба 38, се дава право часовете и изпитите по практика /шофиране/ да се провеждат не само в областните центрове, Казанлък и Дупница, както в момента , а и в други големи селища.
Тази възможност е включена по настояване на бранша на преподавателите по авто-мото.
Градовете трябва да са с над 30 000 жители и на разстояние над 30 км от съответния областен център, а броят на курсистите, които се явяват на изпит да е голям.
За селища, отдалечени на повече от 80 км, е възможно населението да бъде над  20 000 жители, за да се провеждат изпити по шофиране в тях.

Наредбата предлага и нови основания за анулиране на изпита – например при размяна на тестовете между двама курсисти, което се открива от записите на видеокамерите.

източник : Информационна агенция „Икономика“

Нови листовки за кандидат-шофьорите от есента

Нови листовки ще трябва да решават кандидат-шофьорите от есента, стана ясно след среща на транспортния министър Ивайло Московски с  браншови организации на преподавателите по кормуване, съобщава „Стандарт”.

Една от основните промени е, че тестовете вече ще имат повече отговори. Кандидат-водачите ще избират между 4 варианта вместо 3, както е в момента. За сметка на това обаче верните възможности ще са две вместо една.
Броят на въпросите пък ще бъде намален.
Освен това се планира изработването на листовки с индивидуален баркод, различен за всеки кандидат-водач, който се явява на изпита.
Според експертите по този начин се слага още една преграда пред подмяната и подправянето на решените листовки и купуването на изпита.
Също от есента ще се въведе провеждането на вътрешния изпит по теория на компютър, което е първа крачка към преминаване към електронните листовки на самия изпит.
На срещата стана ясно още, че данъчните и транспортно министерство започват съвместни проверки на школите.
По думите на транспортния министър Ивайло Московски фирми в сектора крият приходи.
Всички, които учат курсисти нелегално и работят в сивия сектор, ще бъдат изгонени от бранша, закани се министърът  след срещата.

Решаването на листовки онлайн е лесен, бърз и удобен начин да проверите вашшата подготовка от шофьорския курс за успех на изпита ви пред ДАИ.Добрата подготовка обаче се постига с научаване на правилата за движение от Правилнка и Закон за движение по пътищата. Посещаванет на теоретичните занятия в шофьорските курсове и провежданетона вътрешни изпити са най добрия начин за подготовка на един бъдещ добър и безопасен както за себе си така и за другите шофьор.

Всичко необходимо за поддръжката и застраховки за вашия автомобил – www.Sauto-bg.com.

The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

Вашият коментар